Roois Cultureel Erfgoed

Erfgoedsymposium en Schouw Paal de DrieSteen

Op 7 oktober 2016 houdt het Roois Cultureel Erfgoed samen met de Gemeente Sint-Oedenrode een symposium met als onderwerp

“Erfgoed, een kwestie van emotie en realiteit”

Een drietal gasten zal voor de genodigden een lezing houden die ingaat op het onderwerp. 
Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar van de Universiteit Tilburg, spreekt over de emotie in erfgoed: oorsprong, identiteit en eigenheid van dorp en stad en diegenen die betrokken zijn bij heem en erfgoed. 
Floris Alkemade, rijksbouwmeester, vertelt over de kansen die er zijn wat betreft samenwerking ook in erfgoed. 
Tenslotte wijst gedeputeerde Erik Merrienboer de genodigden op de regelgeving ten aanzien van erfgoed. Want in 2018 valt de erfgoedwet onder de omgevingswet.

                                                                                                               

Klik hier voor een kort filmverslag

Schouw Paal de Drie-Steen

Het symposium wordt afgesloten met de schouw van Paal de Drie-Steen, een
festijn voor iedereen maar in het bijzonder voor de bewoners van Boskant en
hun kinderen. 
Leerkracht Rolf Vonk, van basisschool Franciscus, heeft een lesbrief samen-
gesteld waarmee de kinderen leren wat grenzen zijn, hoe die aan te geven en
ook te controleren. 

Tijdens de schouw zullen de Gildes van Sint-Oedenrode, Best en Liempde de
Colleges van genoemde gemeenten, genodigden, Boskanters en kinderen in
een optocht voorgaan naar Paal de Driesteen. Daar brengen zij een vaandel-
groet en wordt de grens geïnspecteerd door de burgemeesters. Daarna kan
het Rooise deel van de Paal de Driesteen overgedragen worden aan
Meierijstad.

Klik hier voor een kort filmverslag

Zie ook: Schouw Paal de Drie-Steen 2014
Zie ook: Onthulling Paal de Drie-Steen 2010

projectenarchief >>