Roois Cultureel Erfgoed

Lezing restauratie historisch uurwerk Sint-Martinuskerk

Inhet kader van de viering van haar 10-jarig bestaan, organiseert de Stichting Roois
Cultureel Erfgoed (RCE) op dinsdag 18 juni aanstaande om 20.00 uur in het Cultureel
Educatief Centrum Mariëndaal in Sint-Oedenrode een lezing over het historische
uurwerk van de Sint-Martinuskerk.

De heer Bert Augustus, organist van deze kerk en medewerker (campanoloog) van de
Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterijen te Asten, zal die avond ingaan op het
historische karakter van dit uurwerk, de noodzaak van restauratie en de wijze waarop
het herstel wordt uitgevoerd. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan historische
klokken in Sint-Oedenrode en in het bijzonder aan die van de Sint-Martinuskerk.

Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

RCE heeft besloten, mede vanwege haar 2e lustrum, te participeren in het project
“Restauratie historisch uurwerk Sint-Martinuskerk”. Dit project is opgezet met het
bestuur van de H.Oda-parochie en de Stichting Behoud Sint-Martinuskerk.

Momenteel wordt het uurwerk te Asten gerestaureerd en zal begin september 2013
worden teruggeplaatst in de kerk.
Tijdens de Open Monumentendag van dit jaar, zaterdag 14 september, is dit uurwerk
te bezichtigen en de toren te beklimmen.

projectenarchief >>