Roois Cultureel Erfgoed

Doelstellingen Roois Cultureel Erfgoed

Sinds de oprichting in 2003 houdt de Stichting Roois Cultureel Erfgoed (RCE) zich bezig met het leveren van een actieve bijdrage aan het beheer en het instandhouden van het erfgoed in Sint-Oedenrode. Het centrale thema is de cultuurhistorie van onze gemeente.
Onder het culturele erfgoed verstaan wij:

 • het onroerend erfgoed (historische gebouwen, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten en het landschap van de Dommel)
 • het roerend erfgoed (museale collecties bv.)
 • het informatief erfgoed (archieven, collecties, beeld en geluid) en
 • immaterieel (niet-tastbaar) erfgoed (volkscultuur, taal, gewoonten, gebruiken, tradities, folklore etc).

Het uitgangspunt van RCE is dat haar activiteiten en projecten er maatschappelijk toe moeten doen, een breed draagvlak hebben en een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de locale cultuurhistorie. Erfgoedbeleid heeft te maken met identiteit en zingeving en tracht de specifieke kenmerken en kwaliteiten van Sint-Oedenrode te koesteren en te ontwikkelen. Kort gezegd: behoud door ontwikkeling.

Met deze website willen wij u informeren over onze activiteiten en plannen, maar ook uitnodigen om ideeën aan te reiken, suggesties te doen en commentaar te leveren. (Inter-)actief werken aan het versterken van de Rooise cultuurhistorie, dat is ons motto.

visie en strategie >>

ANBI status >>

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Roois Cultureel Erfgoed bestaat uit de volgende personen

 • Gloria van der Staak-Reijkens
  Voorzitter
  Ollandseweg 122
  5491 XC Sint-Oedenrode
  tel: 06 15 68 66 61


 • Diana van de Rijt-Goudsmit
  Secretaris
  Lindendijk 33a
  5491 GA Sint-Oedenrode
  tel: 06 12 99 34 13


 • Jack van Haastrecht
  Penningmeester
  Ollandseweg 97
  5491 GR Sint-Oedenrode
  tel: 06 49 05 56 68

 • Harry Bekkers
  Bestuurslid
  Lindendijk 10
  5491 GB Sint-Oedenrode
  tel: 06 22 24 84 84

 • Ralph Janssen
  Bestuurslid
  Kruidenlaan 49
  5491 KN Sint-Oedenrode
  tel: 06 20 77 69 53