Roois Cultureel Erfgoed

Doelstellingen Roois Cultureel Erfgoed

Sinds de oprichting in 2003 houdt de Stichting Roois Cultureel Erfgoed (RCE) zich bezig met het leveren van een actieve bijdrage aan het beheer en het instandhouden van het erfgoed in Sint-Oedenrode. Het centrale thema is de cultuurhistorie van Rooi.
Onder het culturele erfgoed verstaan wij:

 • het onroerend erfgoed (historische gebouwen, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten) en leefomgeving van natuurhistorische waarde zoals bijvoorbeeld het landschap van de Dommel
 • het roerend erfgoed (museale collecties bv.)
 • het informatief erfgoed (archieven, collecties, beeld en geluid) en
 • immaterieel (niet-tastbaar) erfgoed (volkscultuur, taal, gewoonten, gebruiken, tradities, folklore etc).

Het uitgangspunt van RCE is dat haar activiteiten en projecten er maatschappelijk toe moeten doen, een breed draagvlak hebben en een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de locale cultuurhistorie. Erfgoedbeleid heeft te maken met identiteit en zingeving en tracht de specifieke kenmerken en kwaliteiten van Sint-Oedenrode te koesteren en te ontwikkelen. Kort gezegd: behoud door ontwikkeling.

Onze stichting maakt deel uit van het Platform Erfgoed Meierijstad. Het platform is een overlegorgaan waar alle heemkundige kringen (4) in Meierijstad en de stichting Roois Cultureel Erfgoed (RCE) in vertegenwoordigd zijn.
In dit platform worden binnen het domein van erfgoed van Meierijstad de krachten gebundeld. PEM functioneert als initiatiefnemer en gesprekspartner voor het erfgoedbeleid van onze gemeente.
In PEM-verband is o.m. een bijdrage geleverd aan het te formuleren gemeentelijk erfgoedbeleid. Daarnaast is PEM gesprekspartner voor het gemeentebestuur en neemt deel aan werkgroepen die B&W adviseren op het gebied van erfgoed, landschap en omgeving.
Wij ervaren dat PEM een meerwaarde voor onze stichting biedt door de krachtenbundeling op gemeentelijk niveau.


Met deze website willen wij u informeren over onze activiteiten en plannen, maar ook uitnodigen om idee├źn aan te reiken, suggesties te doen en commentaar te leveren. (Inter-)actief werken aan het versterken van de Rooise cultuurhistorie, dat is ons motto.

visie en strategie >>

ANBI status >>


Bestuur

Het bestuur van de Stichting Roois Cultureel Erfgoed bestaat uit de volgende personen

 • Gloria van der Staak-Reijkens
  Voorzitter
  Ollandseweg 122
  5491 XC Sint-Oedenrode
  tel: 06 15 68 66 61

 • Diana van de Rijt-Goudsmit
  Secretaris
  Lindendijk 33a
  5491 GA Sint-Oedenrode
  tel: 06 12 99 34 13

 • Ton de Bruijn,
  Penningmeester
  Molenveste 2
  5492 AP SInt-Oedenrode
  tel: 06 38 28 38 26

 • Peter van de Kerkhof
  Marijnenstraat 7
  5491 CT Sint-Oedenrode
  tel: 0413-47 32 81

  Adviseur(s):

 • Wout Anker (Markt)
  Ollandseweg 137
  Sint-Oedenrode
 • Nadieh van Diest (jongeren)
  Hoefstraat 9a
  5492 CD Sint-Oedenrode
 • Edie Kapteins (jongeren)
  Clausstraat 7
  5491 HM Sint-Oedenrode
 • Arijanne Mettler (communicatie)
  Lindendijk 10
  5491 GB Sint-Oedenrode
 • Ralph Janssen (bankenproject)
  Kruidenlaan 49
  5491 KN Sint-Oedenrode
 • Mario Korsten (historie Rooi)