Roois Cultureel Erfgoed

ANBI status

Het RCE heeft de status van een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor het behoud van die status dient onderstaande informatie on-line beschikbaar te zijn.

naamStichting Roois Cultureel Erfgoed
RSIN812652502
contactgegevenssecretariaat
Lindendijk 33a
5491 GA Sint-Oedenrode
bestuurbestuursgegevens
beleidsplanbeleidsnotitie Erf goed!
beloningsbeleidgeen beloningen, alleen vergoeding van gemaakte kosten
doelstellingendoelstellingen stichting
uitgeoefende activiteitenjaarverslag 2018 (zie download hieronder)
financiële verantwoordinggecomprimeerde exploitatierekening 2019