Roois Cultureel Erfgoed

Herinrichting markt

Het Roois Cultureel Erfgoed is toegezegd betrokken te worden als stakeholder bij de herinrichting van de Markt.
Dat doet het bestuur graag want het heeft genoeg mooie plannen om voor te leggen zodat heden en toekomst van de Rooise Markt een kans krijgen.

Lijnenstructuur

RCE denkt mee bij de plannen rondom het terugbrengen van de lijnenstructuur in Diependaal.
Het Roois Landschap wil in samen-werking met partners de oude structuur van rabatten met de oorspronkelijke vegetatie die daarbij hoort terugbrengen in Diependaal. Een mooi project waarbij IVN en Het Groene Woud ook betrokken zijn.

Promotiefilm
Erfgoed Meierijstad

RCE is betrokken bij het maken van een promotiefilm over het erfgoed van Meierijstad. Alle Heemkundige Kringen van Meierijstad en Roois Cultureel Erfgoed, samen gebracht in het Platform Erfgoed Meierijstad (PEM), hebben één gemeenschappelijk doel: behoud en beheer en ontplooien van initiatieven op het terrein van erfgoed in Meierijstad.

De Schijndelse documentairemaker Henk Helsdingen heeft de promotiefilm gemaakt.

De film is inmiddels uitgebracht en te zien bij TV Meierij

Voor meer activiteiten, zie: activiteitenarchief