Erfgoed symposium bij Paal de Driesteen

Op 7 oktober 2016 hield het Roois Cultureel Erfgoed samen met de Gemeente Sint-Oedenrode een symposium met als onderwerp

“Erfgoed, een kwestie van emotie en realiteit”

Een drietal gasten heeft voor de genodigden een lezing gehouden die inging op het onderwerp.
Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar van de Universiteit Tilburg, sprak over de emotie in erfgoed: oorsprong, identiteit en eigenheid van dorp en stad en diegenen die betrokken zijn bij heem en erfgoed. Floris Alkemade, rijksbouwmeester, vertelde over de kansen die er zijn wat betreft samenwerking ook in erfgoed. Tenslotte wees gedeputeerde Erik Merrienboer de genodigden op de regelgeving ten aanzien van erfgoed. Want in 2019 valt de erfgoedwet onder de omgevingswet.

Schouw Paal de Drie-Steen
Het symposium werd afgesloten met de schouw van Paal de Drie-Steen, een festijn voor iedereen maar in het bijzonder voor de bewoners van Boskant en hun kinderen.
Leerkracht Rolf Vonk, van basisschool Franciscus, heeft een lesbrief samengesteld waarmee de kinderen leren wat grenzen zijn, hoe die aan te geven en ook te controleren.
Tijdens de schouw zijn de Gildes van Sint-Oedenrode, Best en Liempde de Colleges van genoemde gemeenten, genodigden, Boskanters en kinderen in een optocht voorgegaan naar Paal de Driesteen. Daar brachten zij een vaandel-groet en werd de grens geïnspecteerd door de burgemeesters. Daarna kon het Rooise deel van de Paal de Driesteen overgedragen worden aan Meierijstad.

Onthulling Paal de Drie-Steen 2010

Actviteitenarchief >>