Historisch uurwerk Martinus

In het kader van de viering van haar 10-jarig bestaan, organiseerde de Stichting Roois Cultureel Erfgoed (RCE) op dinsdag 18 juni 2013 in het Cultureel Educatief Centrum Mariëndaal in Sint-Oedenrode een lezing over het historische uurwerk van de Sint-Martinuskerk.

De heer Bert Augustus, organist van deze kerk en medewerker (campanoloog) van de Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterijen te Asten, was die avond ingegaan op het historische karakter van dit uurwerk, de noodzaak van restauratie en de wijze waarop het herstel moet worden uitgevoerd. Daarnaast heeft hij aandacht besteed aan historische klokken in Sint-Oedenrode en in het bijzonder aan die van de Sint-Martinuskerk. RCE heeft besloten, mede vanwege haar 2e lustrum, te participeren in het project “Restauratie historisch uurwerk Sint-Martinuskerk”. Dit project is opgezet met het bestuur van de H.Oda-parochie en de Stichting Behoud Sint-Martinuskerk. Het uurwerk in Asten gerestaureerd werd begin september 2013 teruggeplaatst in de kerk.
Tijdens de Open Monumentendag van dat jaar, zaterdag 14 september, was het uurwerk te bezichtigen en de toren te beklimmen.

Projectenarchief >>