Sonnemans Driehoek

De Stichting Roois Cultureel Erfgoed heeft met steun van vele partijen en personen een ambitieus project opgezet met het doel om Theo Sonnemans (07-04-1937) op een passende wijze te eren voor zijn maatschappelijke activiteiten. Gedurende enkele decennia heeft hij op een buitengewoon creatieve wijze uiting gegeven aan zijn gevoel van verbondenheid met de natuur en de cultuur van de Meierij. Door zijn vele houtsnijwerken en gezegden levert hij zowel op lokaal als regionaal niveau een actieve bijdrage aan de bekendheid van de Meierij en brengt een deel van zijn cultuurhistorie onder de aandacht van een breed publiek. Nationaal en internationaal is hij opgetreden op beurzen en tentoonstellingen. Van hem zijn in relatie tot de Meierij vele publicaties verschenen en televisie-opnames en foto's gemaakt.Voor al zijn gewaardeerde activiteiten kreeg hij op 27 april 2012 een Koninklijke Onderscheiding: lid in de Orde van Oranje Nassau.

De bekende landkunstenares Pien Storm van Leeuwen heeft het ontwerp gemaakt voor de inrichting van dit terrein. De Rooise architect Sjef van Griensven heeft dit ontwerp nader uitgewerkt. De doelstelling is dat dit terrein, de SonnemansDriehoek genaamd, een plek is waar Theo zijn creativiteit als houtkunstenaar kan botvieren in aanwezigheid van mensen die zich willen verpozen. Een dynamische poosplaats dus. Maar ook een plek om zo maar te genieten van de landschappelijke kwaliteiten van de Meierij.
Het doel van dit project is ook om een bescheiden bijdrage te leveren aan de verbetering van de toeristische infrastructuur van dit deel van de Meierij.

Wandelroute >>

Projectenarchief >>