Grenzen verbinden

De bijdrage van RCE aan het symposium ‘Erfgoedversterking in de praktijk in het Groene Woud’( 21 november 2014 te Sint-Oedenrode) was een inleiding van de voorzitter van RCE, Henk Prins, met als titel ‘Grenzen verbinden’.

Als symbool voor terugblikken en vooruitkijken liet hij het beeld uit het Vaticaans museum zien van de Romeinse god Janus Bifrons, de god met twee gezichten. Het terugblikken en vooruitkijken,het zoeken naar de verbinding tussen oud en nieuw is wezenlijk in het opereren van erfgoedorganisaties.

Na zijn toelichting op het ontstaan en functioneren van RCE ging hij in op de verschillende soorten grenzen: natuurlijke, kunstmatige, administratieve en taalgrenzen. Een grens is volgens hem niet alleen een scheidingslijn, maar vooral ook een lijn die verbindt. Als voorbeeld van die verbinding toonde hij de beelden van de op 17 april 2010 herplaatste grensmarkering ‘Paal de Drie-Steen’. Dit eeuwenoude grenspunt verbond de gemeenten Oirschot (sinds 1819 de gemeente Best), Liempde (thans Boxtel) en Sint-Oedenrode. Ook werd die dag een ‘schey-eik’ geplant door de burgemeesters van Best, Boxtel en Sint-Oedenrode.Dit project is op initiatief van de Heemkundige kring De Oude Vrijheid en RCE opgezet en uitgevoerd in nauw overleg met de heemkundige kringen van Best en Liempde.Op 18 april 2014 hielden de burgemeesters van de gemeenten Best, Boxtel en Sint-Oedenrode een grensschouw en waren uiterst tevreden over het beheer en onderhoud door RCE. Anderzijds is het besef doorgedrongen dat wij, om effectief te blijven, onze posities opnieuw moeten bepalen. De toenemende onderlinge afhankelijkheid en de schaalvergroting dwingen ons om te Verbinden, te Verbreden en te Verdiepen. Het streven is gericht op een open netwerkstructuur met behoud van identiteit.Het opzetten en uitvoeren van projecten kan daar onderdeel uitmaken van de activiteiten. Eenheid in verscheidenheid dus en in het besef dat de grenzen van onze bestaande gemeenten en werkkringen formeel scheiden, maar in de praktijk verbinden.

Tenslotte maakte hij melding van het initiatief van RCE om samen met de heemkundigekringen van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode te komen tot een vorm van samenwerking. Immers hebben de besturen van deze gemeenten besloten tot een fusie. Ondertussen hebben deze organisaties overleg gevoerd ter verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking. Leidraad daarbij is ‘ eenheid in verscheidenheid'. Van groot belang is het behoud van de kracht van deze organisaties: een groot ledental, een eigen locatie en worteling in de locale gemeenschappen.

Projectenarchief >>