Welkom

Share

Hartelijk welkom op onze website. Met deze site beogen wij u op een eigentijdse wijze te informeren en te betrekken bij onze activiteiten.
Sinds de oprichting van de Stichting Roois Cultureel Erfgoed (RCE) in 2003 is het bestuur ijverig bezig om haar doel te verwezenlijken. Het statutaire doel is het leveren van een actieve bijdrage aan het beheer en het instandhouden van het erfgoed in Sint-Oedenrode. Het centrale thema is de cultuurhistorie van onze gemeente.
Onder het culturele erfgoed verstaan wij:

  • het onroerend erfgoed  (historische gebouwen, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten en het landschap van de Dommel)
  • het roerend erfgoed (museale collecties bv.)
  • het informatief erfgoed (archieven, collecties, beeld en geluid) en
  • immaterieel (niet-tastbaar) erfgoed (volkscultuur, taal, gewoonten, gebruiken, tradities, folklore etc).

Het uitgangspunt van RCE is dat haar activiteiten en projecten er maatschappelijk toe moeten doen, een breed draagvlak hebben en een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de locale cultuurhistorie. Deze visie is tot nu toe volop in praktijk gebracht. Erfgoedbeleid heeft te maken met identiteit en zingeving en tracht de specifieke kenmerken en kwaliteiten van Sint-Oedenrode te koesteren en te ontwikkelen. Kort gezegd: behoud door ontwikkeling.
Met deze website willen wij u informeren over onze activiteiten en plannen, maar ook uitnodigen om ideeën aan te reiken, suggesties te doen en commentaar te leveren. (Inter-)actief werken aan het versterken van de Rooise cultuurhistorie, dat is ons motto.